ออกแบบถุงกระดาษเก็บความเย็น
ออกแบบถุงกระดาษเก็บความเย็น

ถุงกระดาษคราฟท์ พิมพ์ลาย เชือกสีขาว