กล่องกระดาษใส่เบเกอรี่
กล่องกระดาษใส่เบเกอรี่

กล่องเบเกอรี่ De Castella