งานพิมพ์

สำหรับการพิมพ์งานของโรงพิมพ์นั้น เมื่อผ่านขั้นตอนการวางอาร์ทเวิร์คมาแล้ว ก็จะถึงขั้นตอนการพิมพ์งาน งานถึงจะสมบูรณ์แบบที่สุด แต่ถ้าจะให้ งานพิมพ์ ออกมามีคุณภาพสูงจะต้องพิจารณาในเรื่องของประเภทการพิมพ์ด้วยนะ ว่าแต่ประเภทของงานพิมพ์คืออะไร มีอะไรบ้าง เราจะมาศึกษาของประเภทงานพิมพ์ไปพร้อม ๆกันดังต่อไปนี้

งานพิมพ์มีกี่ประเภท

1.การพิมพ์ออฟเซ็ต OFFSET PRINTING

การพิมพ์พื้นราบ เป็นการเรียกอีกอย่างสำหรับการพิมพ์ออฟเซ็ท เพราะว่าพื้นผิวของแม่พิมพ์ที่ใช้ในการพิมพ์เรียบเสมอด้วยกันทั้งแผ่น หลักการคือน้ำกับน้ำมันจะไม่รวมตัวกัน การสร้างเยื่อน้ำไปเกาะอยู่บนบริเวณไร้ภาพของแผ่นแม่พิมพ์ หมึกจะไม่เกาะน้ำแต่จะไปเกาะบริเวณที่เป็นภาพแล้วถูกถ่ายลงบนผ้ายางและกระดาษพิมพ์ต่อ โดยผลงานการพิมพ์ประเภทออฟเซ็ตนี้จะให้ผลงานออกมาคุณภาพสูงมากที่สุด ซึ่งผลงานพิมพ์ประเภทนี้ได้แก่ แผ่นพับ หนังสือ วารสาร ใบปลิว การ์ด นิตยสาร เป็นต้น

2.การพิมพ์ซิลค์สกรีน SILKSCREEN PRINTING

การพิมพ์พื้นฉลุ หรือ การพิมพ์ซิลค์สกรีน ใช้หลักการพิมพ์ให้หมึกซึมทะลุผ่านผ้าบริเวณเฉพาะที่เป็นภาพที่ขึงไว้จนตึง สามารถพิมพ์ลงบนวัสดุได้หลายชนิด รวมถึงพิมพ์บนวัสดุที่มีผิวโค้งได้ สำหรับความละเอียดของภาพขึ้นกับความถี่ของเส้นใยผ้า
งานพิมพ์ซิลค์สกรีนจะเหมาะกับการพิมพ์นามบัตร ป้าย กระดาษ พลาสติก บรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ เสื้อผ้า ขวด จานชาม

3.การพิมพ์ดิจิตอล DIGITAL PRINTING

เป็นงานพิมพ์ที่ส่งภาพจากคอมพิวเตอร์สู่เครื่องพิมพ์ มีรายละเอียดความคมชัดของงานพิมพ์ที่ขึ้นกับเครื่องพิมพ์ ทำให้การพิมพ์แบบดิจิตอลได้รับความนิยมสูง เหมาะกับงานพิมพ์ที่มีปริมาณไม่มากนัก หรือมีการเปลี่ยนภาพหรือข้อความบ่อย งานพิมพ์ประเภทนี้จะมีแผ่นพับ ใบปลิว หนังสือ

ในการพิมพ์ดิจิตอลมี 3 ลักษณะของการพิมพ์คือ

  • การพิมพ์แบบถ่ายโอนความร้อน Thermal Transfer Printing – คือการใช้หลักการถ่ายความร้อนจากหัวพิมพ์ไปยังฟิล์มที่เคลือบด้วยหมึกพิมพ์ ทำให้หมึกหลุดไปเกาะติดกับวัสดุใช้พิมพ์จนเกิดเป็นภาพ
  • การพิมพ์แบบพ่นหมึกหรืออิงค์เจ็ท Inkjet Printing – ใช้หลักการพ่นหยดหมึกเล็ก ๆ จากหัวพ่นไปสร้างเป็นภาพบนวัสดุ
  • การพิมพ์แบบไฟฟ้าสถิตย์ Electrostatic Printing – ใช้หลักการควบคุมลำแสงในการสร้างภาพเป็นประจุไฟฟ้าบนกระบอกโลหะ แล้วให้ผงหมึกไปเกาะบนกระบอกโลหะตามบริเวณที่ปรุเกิดเป็นภาพที่ไปเกาะติดบนวัสดุ

4.การพิมพ์เฟล็กโซกราฟี่ FLEXOGRAPHY

การพิมพ์พื้นนูนหรือการพิมพ์เฟล็กโซกราฟี่ เป็นการพิมพ์พื้นนูนที่ใช้กับแผ่นพอลิเมอร์ที่มีความยืดหยุ่นเป็นแม่พิมพ์หลัก โดยมีหลักการพิมพ์จะคล้ายกับการพิมพ์แบบเลตเตอร์เพรส โดยหมึกที่ใช้จะเหลวกว่ารวมถึงการใช้ลูกกลิ้งที่ทำเป็นพิเศษในการจ่ายหมึก งานพิมพ์ประเภทเฟล็กโซกราฟี่เหมาะกับงานการพิมพ์กล่องลูกฟูก กล่องกระดาษแข็ง ป้ายต่าง ๆ ถึง และซองพลาสติก

5.การพิมพ์กราวัวร์ GRAVURE

เป็นการพิมพ์พื้นลึกที่ใช้สำหรับแม่พิมพ์แบบเป็นร่องลึก การพิมพ์ประเภทนี้ต้องใช้เวลาเนื่องจากค่อนข้างทำได้ยาก แถมค่าใช้จ่ายสูงด้วย งานประเภทนี้จึงเหมาะกับงานยาว ๆ คุณภาพงานพิมพ์ค่อนข้างดี ซึ่งจะเหมาะกับงานพิมพ์ประเภทพวกซองพลาสติกต่าง ๆ หรือ ซองพลาสติกใส่อาหาร

6.การพิมพ์เลตเตอร์เพรส LETTERPRESS PRINTING

การพิมพ์เลตเตอร์เพรสเป็นการพิมพ์พื้นนูนที่ใช้แม่พิมพ์ที่ทำจากโลหะผสมหรือพอลิเมอร์ ลักษณะของตัวแม่พิมพ์จะเป็นภาพนูน สำหรับรับหมึกพิมพ์ ถ่ายทอดลงบนวัสดุด้วยวิธีการกดทับ แต่ปัจจุบันลักษณะการพิมพ์ประเภทนี้เหลือน้อยลงแล้วด้วยการทำแม่พิมพ์ค่อนข้างลำบาก งานพิมพ์ประเภทนี้เหมาะกับงานพิมพ์ที่ไม่ต้องใช้ความละเอียดมากนัก

ลักษณะของการพิมพ์

ด้วยการแบ่งตามลักษณะของการพิมพ์เราสามารถจัดได้ดังนี้

1.การพิมพ์พื้นนูน Relief Printing

คือการพิมพ์ที่ใช้หลักการให้ส่วนที่เป็นภาพบนแม่พิมพ์มีผิวนูนกว่าส่วนอื่น เพื่อรับหมึกแล้วถ่ายลงบนวัสดุใช้พิมพ์

2.การพิมพ์พื้นลึก Recess Printing

คือการพิมพ์ที่ใช้หลักการให้ส่วนที่เป็นภาพบนแม่พิมพ์มีผิวลึกกว่าส่วนอื่น เพื่อขังหมึกไว้ถ่ายลงบนวัสดุใช้พิมพ์

3.การพิมพ์พื้นราบ Planographic Printing

การพิมพ์ที่หลักการน้ำกับน้ำมันไม่รวมตัวกัน ผิวของแม่พิมพ์จะเสมอกันหมด โดยให้ส่วนที่เป็นภาพมีสภาพเป็นไขมัน ที่สามารถรับหมึกที่เป็นน้ำมัน ส่วนที่ไม่เป็นภาพจะสามารถรับน้ำไว้ได้ โดยในการพิมพ์จะคลึงแม่พิมพ์ด้วยเยื่อน้ำ เยื่อน้ำไม่ถูกกับไขจะไปเกาะเฉพาะส่วนที่ไร้ภาพแล้งคลึงหมึกตาม หมึกไม่ถูกกับน้ำจะไปเกาะเฉพาะส่วนที่เป็นภาพ เมื่อวัสดุใช้พิมพ์ทาบนแม่พิมพ์จะเกิดภาพตามต้องการ

4.การพิมพ์พื้นฉลุ

เป็นการพิมพ์ที่ใช้หลักการให้หมึกผ่านทะลุส่วนที่เป็นภาพบนแม่พิมพ์ติดอยู่บนวัสดุใช้พิมพ์จึงเกิดภาพ

จะเห็นได้ว่า งานพิมพ์แต่ละชนิดจะต้องเลือกประเภทของงานพิมพ์ให้ถูกตรงตามลักษณะของงานพิมพ์ เพื่อประสิทธิภาพของงานพิมพ์ออกมาได้คุณภาพและสวยงามภาพคมชัด และหากท่านใดสนใจงานพิมพ์สามารถติดต่อได้ที่โรงพิมพ์ JPRINT ผู้ให้บริการงานพิมพ์ทุกรูปแบบ เพราะเราคือโรงพิมพ์ระบบออฟเซ็ทชั้นนำ ให้บริการงานพิมพ์กล่องบรรจุภัณฑ์ สมุด หนังสือ โบรชัวร์ ถุงกระดาษ บรรจุภัณฑ์กระดาษทุกประเภท

ด้วย งานพิมพ์ระบบออฟเซ็ทของเราเป็นระบบที่มีคุณภาพสูง ใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยและเทคโนโลยีหลากหลายคุณภาพเครื่องพิมพ์ระดับโลก ที่เราพร้อมวางแบบและออกแบบสำหรับลูกค้าที่ต้องการให้ฟรี พร้อมบริการขึ้น Mock-up ฟรี สามารถตัดตัวอย่างกล่องเพื่อทดลองใส่สินค้าและตรวจสอบก่อนผลิตให้ได้ฟรี และด้วยบริการในราคาย่อมเยาว์และยุติธรรมที่สุด หากท่านสนในสามารถเข้าชมผลงานของเราก่อนได้ที่ Jprint.co.th ตลอด 24 ชั่วโมง เรา JPRINT ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความรับผิดชอบต่องานพิมพ์ของท่านอย่างมืออาชีพ เพื่อความพึงพอใจสูงสุดให้กับทุกท่าน