กล่องกระดาษลูกฟูก

ถ้าจะให้พูดถึงกล่องที่จะนำมาบรรจุให้ได้ทรงที่แข็งแรงแล้วนั้น หนีไม่พ้นเลยคือ กล่องกระดาษลูกฟูก ภาษาอังกฤษ ( Corrugated box ) เพราะความสามารถของกระดาษที่มีลักษณะเป็นคลื่น กระดาษลอนลูกฟูก เป็นที่นิยมมากในการนำมาผลิตเป็นกล่องกระดาษลูกฟูก ที่ใช้บรรจุสิ่งของกันอย่างแพร่หลายในวงการอุตสาหกรรมและการขนส่ง

เป็นกระดาษลอนลูกฟูกนำมาผลิตเป็นกล่องกระดาษลูกฟูก มีคุณสมบัติที่ส่งผลให้ กล่องกระดาษลูกฟูก  กลายเป็นกล่องบรรจุภัณฑ์ประเภทการะดาษที่มีความแข็งแรง รับน้ำหนักได้มาก เหมาะกับการบรรจุภัณฑ์ที่สามารถช่วยป้องกันสินค้าให้ปลอดภัยในระหว่างการขนย้าย ได้รับความนิยมในวงการอุตสาหกรรมการผลิตและการขนส่ง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบกล่องกระดาษลูกฟูก ได้ตามแบบที่ต้องการในเรื่องของขนาด รูปร่าง หรือการพิมพ์

กล่องกระดาษลูกฟูกมีกี่ชั้น

กล่องกระดาษลูกฟูก  มีหลายรูปแบบหลายประเภท แต่ละประเภทจะถูกนำไปใช้งานที่แตกต่างกัน ส่วนใหญ่นิยมนำกระดาษลุกฟูกใช้ในการขึ้นรูป หรือนำไปประกอบเป็นกล่องกระดาษลูกฟูก  กล่องบรรจุภัณฑ์ เพื่อนำไปใส่สิ่งของ โดยลอนของกระดาษลูกฟูกมีขนาดมาตรฐาน 4 ชนิดดังนี้

  • กล่องกระดาษลูกฟูก2 ชั้น Single Face – มีหลายขนาดให้เลือกทำจากกระดาษลูกฟูก ทั้งน้ำหนักเบา แข็งแรง ทนทาน และราคาถูก มีลักษณะประกอบไปด้วย กระดาษลูกฟูกแผ่นเรียบ 1 แผ่น ประกบดับลอนลูกฟูก 1 แผ่น กล่องกระดาษลูกฟูก  2 ชั้น เรานิยมใช้กันกระแทกสินค้า หรือ นำมาปะกล่อง Offset เป็นกล่องกระดาษลูกฟูก ที่ได้รับความนิยมสูงที่สุด ลอนมาตรฐาน B C E
  • กล่องกระดาษลูกฟูก3 ชั้น Single Wall – ประกอบด้วยกระดาษแผ่นเรียบ 2 แผ่น ประกบกับลอนลูกฟูก 1 แผ่น โดยลอนลูกฟูกอยู่ตรงกลางระหว่างกระดาษแผ่นเรียบทั้ง 2 แผ่น มักใช้กับสินค้าที่มีน้ำหนักปานกลาง ไม่เน้นความแข็งแรงมากนัก ลอนมาตรฐาน B C E
  • กล่องกระดาษลูกฟูก5 ชั้น Double Wall – ประกอบไปด้วยกระดาษแผ่นเรียบ 3 แผ่น ประกบกับลอนลูกฟูก 2 แผ่น โดยกระดาษลอนลูกฟูกอยู่ติดกับผิวกล่องด้านนอก เป็นลอน B เพื่อประโยชน์ทางการพิมพ์  กระดาษลอนลูกฟูกที่อยู่ด้านในเป็นลอน C เพื่อกันแรงกระแทก นิยมใช้สำหรับสินค้าที่ต้องการป้องกันสูง มีน้ำหนักมาก ลอนมาตรฐาน BC ลอน B อยู่ด้านนอก ส่วนลอน C อยู่ด้านใน
  • กล่องกระดาษลูกฟูก7 ชั้น Triple Wall – ประกอบไปด้วยกระดาษแผ่นเรียบ 4 แผ่น ปะกอบกับลอนลูกฟูก 3 แผ่น โดยกระดาษลอนลูกฟูกอยู่ติดกับผิวกล่องด้านนอก เป็นลอน B เพื่อทางการพิมพ์ และ กระดาษลอนลูกฟูกที่อยู่ด้านในจะเป็นลอน C A เพื่อรับแรงกระแทก หรือใช้ทดแทนลังไม้นิยมใช้สำหรับสินค้าที่ต้องการป้องกันสูงมาก หรือน้ำหนักมาก
กล่องกระดาษลูกฟูก

ประเภทของกล่องกระดาษลูกฟูก

การที่เราจำแนกประเภทของกล่องกระดาษลูกฟูกนั้น เพื่อให้สามารถบรรจุสิ่งของได้ตรงตามผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีทั้ง กล่องลูกฟูกสำเร็จรูป กล่องลูกฟูกขนาดใหญ่ หรือจะเป็นกล่องลูกฟูกใส่อาหาร และกล่องลูกฟูกหูหิ้ว ที่เรานำมาใช้บรรจุสิ่งของให้ได้ตรงตามขนาดนั้น ต้องคำนึงถึงขนาด น้ำหนัก กระดาษลูกฟูกด้วย นั่นหมายถึง วัสดุต่าง ๆ ที่จะนำมาใช้ผลิต กล่องลูกฟูกสำเร็จรูป หรือกล่องลูกฟูกอื่น ๆ ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งแต่ละกล่องก็มีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน เราจะมาจำแนกและบอกถึงคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้

  • กล่องธรรมดาฝาชน RSC  – คือกล่องกระดาษธรรมดา หรือ กล่องกระดาษแบบฝาชน  มีขนาดสี่เหลี่ยมที่เราพบเห็นได้ทั่วไป ลักษณะของกล่องเปิดใส่สินค้าด้านบนและด้านล่าง เมื่อปิดฝากล่องแล้วทั้งฝาบนฝาล่างจะชนกันสนิท  นิยมใช้สำหรับการบรรจุผลิตภัณฑ์ทั่วไป สินค้าอุปโภค ซึ่งสามารถรองรับน้ำหนักได้เพราะคุณภาพของกล่องมีความแข็งแรงพอประมาณ
  • กล่องฝาเกย OSC – คือกล่องกระดาษฝาเกย มีลักษณะเป็นกล่องสี่เหลี่ยม เปิดฝาได้ทั้งด้านบนด้านล่าง ฝาบนและด้านล้าง เมื่อปิดฝาจะมีลักษณะเกยทับกัน นิยมใช้สำหรับใส่สินค้าทั่วไป เป็นกล่องที่มีความแข็งแรงมาก สามารถป้องกันการสูญหายของสินค้าได้ดี
  • กล่องผลไม้ FTHS – คือกล่องกระดาษมีลักษณะเป็นกล่องสี่เหลี่ยม ลักษณะของกล่องสามารถเปิดได้โยแยกกล่องที่สวมกันอยู่ หรือ เปิดจากฝาด้านบนด้านล่าง  มีสองชั้น โดยแต่ละชั้นสามารถเปิดด้านบนด้านล่างได้ ฝากล่องเมื่อปิดฝาจะมีลักษณะชนกัน
  • กล่องฝาครอบ FTD – คือกล่องกระดาษสี่เหลี่ยม มีลักษณะเป็นกล่องกระดาษสองใบครอบกัน วิธีการเปิดโดยการยกกล่องที่สวมกัน ออกแยกเป็นด้านล่างหนึ่งกล่อง และด้านบนอีกหนึ่งกล่อง คราบกันได้สนิท  จะนิยมใช้ในการบรรจุหีบห่อสินค้าที่ต้องการ แสดงสินค้าให้เห็นได้ชัดเจน เช่นกล่องเสื้อผ้า กล่องผ้าเช็ดตัว กล่องใส่ดอกไม้ กล่องใส่กรอบรูป เป็นต้น
  • กล่องไดคัท DIE-CUT – คือกล่องกระดาษที่มีลักษณะและรูปแบบขึ้นกับความต้องการของเจ้าของผลิตภัณฑ์ เป็นกล่องกระดาษที่เหมาะกับชนิดของสินค้า มีความแข็งแรง สวยงาม ทำตามรูปร่างของสินค้าแต่ละชนิดได้ตามต้องการ

โดยรวม กล่องกระดาษลูกฟูกทั้ง 5 ประเภทนี้ มีหลากหลายขนาดขึ้นอยู่กับความต้องการ หรือการใช้งาน รวมถึง ราคาแต่ละประเภท แต่ละขนาดมีความแตกต่างกัน ผู้ที่จะใช้งานควรศึกษาลักษณะของกล่องกระดาษแต่ละประเภทให้ถูกกับการใช้งานเพื่อลดภาระต้นทุนและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การเก็บรักษาและป้องกันกล่องลูกฟูก

เนื่องด้วยโครงสร้างของกล่องกระดาษลูกฟูก มีความแข็งแรงกว่ากระดาษแข็งธรรมดา โดยชั้นที่ 1 เป็นชั้นด้านใน ชั้นที่ 2 เป็นชั้นนอก และ ชั้นที่ 3 มีร่องเป็นรูปครึ่งวงกลมซึ่งวิ่งระหว่างสองชั้นวิธีปกป้องกล่องกระดาษลูกฟูก ให้คำนึงถึงประเภทความหนาและคุณภาพของกระดาษแข็ง ซึ่งสิ่งที่ควรคำนึงถึงคือ เรื่องของความชื้น เพราะมักจะพูดความชื้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งกล่องขนาดเล็กจะให้การปกป้องผลิตภัณฑ์ดีกว่า

ในส่วนของความแห้งของกล่อง  เพราะโดยปกติเราจะไม่ต้องการให้กล่องกระดาษเปียก เมื่อใส่ของลงไป บรรจุภัณฑ์ภายในอาจชื้นได้โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน ซึ่งวิธีการป้องกันเพื่อรักษาให้คงอยู่ได้นานคือ การวางสารดูดความชื้นไว้ในกล่อง หรือผ่านเตาอบหรือเก็บพักในห้องแห้งก่อนบรรจุ

และในการป้องกันกล่องลูกฟูก เพื่อให้การยึดติดแข็งแรงยิ่งขึ้น ทำได้ด้วยการปิดผนึกด้วยเทปเปิดน้ำ ซึ่งจะสร้างความผูกพันได้อย่างถาวรด้วยกล่องกระดาษลูกฟูก กาวในเทปจะถูกกระตุ้นด้วยน้ำ และจะแทรกซึมเข้าไปในวัสดุกล่องอย่างแท้จริง เทปที่เปิดใช้งานน้ำยังสามารถเสริมแรงด้วยโพลีเอททีลีนหลายชั้น ทำให้การยึดติดแข็งแรง

การเคลื่อนย้ายสิ่งของ อาจจะหาถาดรองหรือห่อด้วยพลาสติก ซึ่งจะง่ายกว่าที่จะย้ายไปรอบ ๆ และได้รับการปกป้องที่ดีขึ้นมากกว่า

กล่องกระดาษลูกฟูก หาซื้อได้ที่ไหน

ต่อจากนี้จะไม่เป็นเรื่องยากอีกต่อไป เวลาที่ต้องการ กล่องกระดาษลูกฟูก เราสามารถหาซื้อได้ง่ายมาก ตามร้านค้าชั้นนำทั่วไป หรือ ถ้าหากต้องการกล่องกระดาษลูกฟูกที่เป็นสินค้ามีคุณภาพ ราคาถูก และผลิตจากวัสดุชั้นดี อย่าง JPRINT.CO.TH ที่เป็นโรงพิมพ์ชั้นนำที่ให้บริการงานพิมพ์กล่องบรรจุภัณฑ์ หรือบรรจุภัณฑ์กระดาษทุกประเภทมานานกว่า 20 ปี ภายใต้ระบบ ISO9001:2015 โดยการผลิตของเราใช้กระดาษคุณภาพดี และใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยที่รองรับงานพิมพ์คุณภาพได้อย่างดี พร้อมงานบริการการตัดตัวอย่างสินค้าเสมือนจริงก่อนผลิต จนถึงการจัดส่งสินค้าทั่วประเทศ ซึ่งลูกค้าสามารถไว้วางใจในการผลิตที่ครบวงจรในที่เดียวของเราได้อย่างมืออาชีพ ที่สำคัญได้ในราคาถูก ช่วยลดภาระต้นทุนได้ดีทีเดียว และหากท่านใดสนใจในงานบริการ หรือรายละเอียดต่าง ๆ สามารถเข้าชมได้ที่ www.jprint.co.th  เรายินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านและพร้อมที่จะดูแลงานของท่านทุกขั้นตอนอย่างมืออาชีพ เพื่อให้ท่านได้รับสินค้าที่ดีมีคุณภาพและความพึงพอใจสูงสุด

 

การจะเลือกใช้ กล่องกระดาษลูกฟูก หรือ ลังกระดาษลูกฟูก นั้นเราต้องคำนึงถึงประเภทของการใช้งานเป็นหลัก เพื่อได้กล่องกระดาษลูกฟูกที่ถูกต้องตรงกับการใช้งานเพื่อบรรจุภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ ในเรื่องของคุณภาพของสินค้าจะต้องใช้กระดาษลูกฟูกที่มีความแข็งแรง รองรับน้ำหนักได้มาก และ แรงกระแทกได้อย่างดี ไม่บุบพังง่าย  ซึ่งการหาสินค้าที่ดีมีคุณภาพได้ดีต้องนึกถึง JPRINT โรงพิมพ์ชั้นนำที่ให้บริการงานพิมพ์กล่องบรรจุภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์อื่น ๆ ที่พร้อมบริการและให้คำปรึกษางานพิมพ์กับลูกค้าทุกท่านอย่างมืออาชีพ และหากท่านสนใจในรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ www.jprint.co.th ตลอด 24 ชั่วโมง