หน้ายก

ในการพิมพ์งานประเภทหนังสือ พ๊อกเกตบุค นิตยสาร รายงานประจำปี ต่างก็ต้องมีมาตรฐานการพิมพ์และการใช้กระดาษที่ได้สัดส่วนของงานพิมพ์เสมอ รวมถึงการใช้ขนาด หน้ายก ของหนังสือแต่ละประเภทที่ถูกต้องตรงขนาดของงานพิมพ์ เพื่อให้งานพิมพ์เป็นไปอย่างสมบูรณ์แบบ และได้ผลงานพิมพ์ออกมาสวยภาพคมชัดได้สัดส่วนตามมาตรฐานระดับสากล

สำหรับการพิมพ์งานแต่ละครั้งก็จะต้องเรียนรู้ถึงขนาดของกระดาษ หรือหน้ายก เพื่อแสดงขนาดรวมถึงความหนาของหนังสือตามปริมาณกระดาษอย่างถูกต้อง ว่าแต่คำว่าหน้ายก และขนาดของกระดาษ คืออะไร เป็นอย่างไร เรามาเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กันเลย

เนื้อหาสารบัญหน้ายก ซ่อน

หน้ายก คืออะไร

คำวิชาการที่ใช้ในภาษาธุรกิจการพิมพ์เพื่อแสดงขนาดของหนังสือ และความหนาของหนังสือตามปริมาณกระดาษ โดยขนาดของหนังสือ โดยทั่วไปวัดจากความยาวและความกว้างของหน้าหนังสือ เราจะวัดเป็นนิ้วหรือเซนติเมตรจากหัวถึงท้ายของปก และจากสันถึงขอบด้านหน้าของปก โดยขนาดและสัดส่วนของหนังสือที่พิมพ์จะขึ้นกับขนาดของกระดาษที่ใช้ในการผลิตหนังสือ

หน้ายก อาจจะต้องมีตัวเลขนำหน้าเสมอ เพื่อแสดงว่าหนังสือเล่มนั้นมีขนาดเท่าใด เช่น 8 หน้ายก, 16 หน้ายก, 32 หน้ายก, 64 หน้ายก ซึ่งขึ้นอยู่กับขนาดกระดาและการพับ ความหมายในการอธิบายอย่างย่อคือ การพิมพ์หนังสือเล่ม จะพิมพ์ลงกระดาษแผ่นใหญ่ในแม่พิมพ์ หรือเพลททีละกรอบ ซึ่งกระดาษแต่ละแผ่นจัดหน้าจำนวนกี่หน้า ก็นับจำนวนหน้าใน 1 เพลทเป็น 1 ยก

โดยทั่วไปขนาดหนังสือจะมีตั้งแต่สี่หน้ายก แปดหน้ายก สิบหกหน้ายก โดยถ้าพับกระดาษ 1 ครั้ง จะได้สิ่งพิมพ์จำนวน 4 หน้า เรียกว่า สี่หน้ายก หากพับสองครั้งจะได้สิ่งพิมพ์จำนวน 8 หน้าเรียกว่า แปดหน้ายก หากพับสามครั้งจะได้สิ่งพิมพ์จำนวน 16 หน้า เรียกว่า สิบหกหน้ายก และหากพับสี่ครั้งจะได้สิ่งพิมพ์จำนวน 32 หน้า เรียกว่า สามสิบสองหน้ายก

โดยขนาดหน้ายกของหนังสือทั่วไป มีลักษณะดังนี้

 • 1 หน้ายก ขนาดคือ 31” x 43”
 • 4 หน้ายก ขนาดคือ 14.5” x 22.5”
 • 8 หน้ายก ขนาดคือ 7.5” x 10.25”
 • 16 หน้ายก ขนาดคือ 5” x 7.25”
 • 32 หน้ายก ขนาดคือ 3” x 4.5”

มาทำความเข้าใจกับขนาดกระดาษ Size of paper

ในการพิมพ์งานแต่ละครั้ง จะต้องทราบถึงขนาดมาตรฐานของกระดาษที่จะนำมาพิมพ์เพื่อสะดวกต่อการคำนวณปริมาณกระดาษที่เราจะซื้อ ซึ่งการซื้อกระดาษแต่ละครั้ง ผู้ผลิตจะซื้อกระดาษที่ได้มาตรฐานมากกว่าการสั่งซื้อกระดาษขนาดพิเศษ
ในบ้านเรากระดาษปรู๊ฟ Newsprint ใช้พิมพ์หนังสือยกโดยทั่วไปมีอยู่ 2 ขนาดด้วยกันคือ ขนาด 34 x 43 นิ้ว และขนาด 25 x 35 นิ้ว ส่งผลทำให้เกิดหนังสือ 8 หน้ายกธรรมดาและหนังสือ 8 หน้ายกเล็ก

ปัจจุบันองค์กรมาตรฐานระหว่างประเทศ International Standard Organization หรือ ISO ได้กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยกำหนดขนาดกระดาษรีมให้เป็นระบบมาตรฐาน ด้วยการสร้างรูปร่างของกระดาษ โดยการตัดแบ่งครึ่งจะได้ Proportion ระหว่างความกว้างกับความยาวทุกครั้ง

มาตรฐานของขนาดกระดาษ ISO 216

มาตรฐานขนาดกระดาษในระบบ ISO 216 ได้ถูกกำหนดขึ้นโดยมีพื้นฐานแนวคิดมาจากมาตรฐานระบบ German DIN 476 ซึ่งมีจุดเด่นของมาตรฐานนี้คือ เมื่อนำกระดาษขนาดตามที่กำหนดไว้มาพับครึ่ง ขนาดกระดาษที่พับยังคงมีสัดส่วนเดียวกับขนาดก่อนพับ และหากพับครึ่งไปอีกขนาดใหม่ก็ยังคงมีสัดส่วนเดียวกันหมด

ประโยชน์ที่ได้คือ เมื่อนำกระดาษไปตัดแบ่งใช้งานตามมาตรฐานนี้จะไม่เกิดการเสียเศษหากมีงานที่ต้องการย่อส่วน เพื่อให้ได้ผลตามที่หลักการที่กำหนด ซึ่งอัตราส่วนความสูงหารความกว้างจะเท่ากับ สแควร์รูทของสอง 1,4142 และยังพบว่าระยะความกว้าง ความสูงของขนาดพับครึ่งจะลดลงเป็น 70.7% จากเดิมเสมอ

ขนาดของหนังสือ

การกำหนดขนาดของหนังสือที่พิมพ์ ต้องคำนึงถึงกระดาษแผ่นใหญ่ที่ใช้พิมพ์ว่าลงตัวเหมาะสมหรือไม่ เพื่อไม่ต้องเจียนกระดาษทิ้งโดยไม่
จำเป็น

 1. ขนาด 8 หน้ายก (7.1/2 ป 10.1/4 นิ้ว) เป็นขนาดที่ใช้กันทั่วไปในการพิมพ์หนังสือเรียน ด้วยการใช้กระดาษขนาด 31 x 43 นิ้วมาตัดลงพิมพ์และพับได้ลงตัวพอดี
 2. ขนาด A4 (8.1/4 x 11.3/4 นิ้ว) เป็นขนาดมาตรฐานตามที่องค์กรมาตรฐานระหว่างประเทศกำหนดใช้กระดาษ 24 x 35 นิ้ว พิมพ์และพับได้ลงตัวพอดีเราเรียกกันว่า ขนาด 8 หน้ายกพิเศษ
 3. ขนาด 16 หน้ายก ( 5 x 7 นิ้ว หรือขนาด A5 หรือ A4 พับครึ่ง ) เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ขนาดพ๊อกเกตบุ๊ค เรานิยมพิมพ์เป็นคู่มือ
 4. ขนาดของวารสาร นิตยสาร มีขนาดไม่แน่นอนนัก อาจใช้ขนาด 8.5 x 11.5 นิ้ว จะมีขนาดใกล้เคียงกับขนาด A4

การใช้กระดาษขนาด 24 x 35 นิ้ว

 • ขนาด A4 หรือ 8 หน้ายก 8.1/4 x 11.3/4 นิ้ว ขนาดนิตยสาร วารสาร รายงานประจำปี
 • ขนาด A5 หรือ 16 หน้ายก 5.3/4 x 8.1/4 นิ้ว ขนาดหนังสือวิชาการ
 • ขนาด A6 หรือ 32 หน้ายก 5.3/4 x 5.3/4 นิ้ว ขนาดอื่นอาจเหลือเศษทำให้สิ้นเปลืองกระดาษ

จะเห็นได้ว่า หน้ายก มีความสำคัญต่องานพิมพ์ และไม่ว่างานพิมพ์ชนิดใดก็ตามต่างก็ต้องมีมาตรฐานตามขั้นตอนการทำงานด้วยกันทั้งนั้น แม้แต่การใช้กระดาษที่ถูกขนาด การใช้ระบบสีของงานพิมพ์ เพื่อให้ผลงานพิมพ์ออกมาถูกต้องตรงตามขนาดและได้คุณภาพของงานพิมพ์อย่างสมบูรณ์แบบ

สำหรับท่านที่สนใจหรือต้องการสั่งงานพิมพ์ ไม่ว่าจะเป็นสมุด โบร์ชัวร์ หนังสือ บรรจุภัณฑ์กล่อง ใบปลิว หรือต้องการให้ทำการออกแบบงานพิมพ์ ปรึกษาเรื่องการใช้กระดาษที่ถูกต้องตรงขนาด รวมถึงเรื่องระบบสีที่ใช้ ให้โรงพิมพ์ JPRINT เป็นผู้ช่วยมือหนึ่งให้กับท่าน เรามีทีมงานมืออาชีพที่มากด้วยประสบการณ์งานพิมพ์ในราคาย่อมเยา JPRINT ยินดีต้อนรับและให้คำปรึกษาด้านงานพิมพ์ที่ได้คุณภาพให้กับลูกค้าทุกท่านและหากท่านสนใจลองเข้าชมผลงานของเราก่อนได้ที่ Jprint.co.th ตลอด 24 ชั่วโมง